+31 6 14227133 [email protected]

Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt –meer dan nu –op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

TrainBeter

TrainBeter.nl is onderdeel van het bij de Kamer van Koophandel gevestigde bedrijf TrainBeter (KVK Nummer: 59137797). TrainBeter is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. TrainBeter verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking Persoonsgegevens

TrainBeter.nl verwerkt persoonsgegevens doordat gebruik wordt gemaakt van onze diensten of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt, door bijvoorbeeld een reactie onder een artikel achter te laten, of door ons te mailen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Website
 • Bedrijfsnaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • KvK nummer
 • IP-adres
 • BTW nummer

Doelen verwerking persoonsgegevens

TrainBeter verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Om reacties op deze site te kunnen plaatsen
 • Om nieuwsbrieven te verzenden
 • Om mails te kunnen versturen (indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren)
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij over je hebben in een computerbestand naar je of een ander, door je genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Wijzigingen

Wij behouden te alle tijde het recht om ons privacybeleid te wijzigen.
© TrainBeter – 18 mei 2018

Beter resultaat van je trainingen?

Meld je hier gratis aan om het e-book effectiever trainen te ontvangen.

[mc4wp_form id=”1548″]